• Auki MA - PE  7 - 18   LA 9 - 14

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 1.3.2021

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste sekä GDPR:n mukainen tietosuojaseloste.

Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Ylöjärven Puu Oy:n palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme palvelut-kohdasta tai kysyttäessä meiltä.

Tietosuojaselosteen osalta kuvataan muun muassa:

 • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkailta.
 • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Ylöjärven Puu Oy (Y-tunnus: 0803711-5)
Soppeentie 64
33470 Ylöjärvi

ylojarvenpuu@ylojarvenpuu.fi

03-3142 2600

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mika Marjolahti
(03) 3142 2600
mika.marjolahti@ylojarvenpuu.fi

REKISTERIN NIMI

Ylöjärven Puun asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut tavaraa tai pyytänyt tarjousta Ylöjärven Puu Oy:stä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään tilausten toimitukseen, laskutukseen, asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin asiakkaan niin salliessa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Laskutusosoite
 • Toimitusosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksillä Y-tunnus
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja tarjouksista

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee tilauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja. Lisäksi rekisterin pitäjällä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilin avauksen yhteydessä tai myöhemmin tilanteen niin vaatiessa.

Edellä sanotun lisäksi rekisterin pitäjä voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Yrityksemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille käsiteltäväksi niiltä osin mitä on asioiden hoitamisten osalta tarpeellista. Rekisterin pitäjä vastaa kolmannelle osapuolelle luovutetuista tiedoista. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

REKISTERIN SUOJAUS

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä.

Yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. 

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kirjallisesti.

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET

Rekisterin pitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.